Uvjeti korištenja

Korisnički sadržaj

U ovim uvjetima i odredbama, “korisnički sadržaj” znači bilo koji audio, video, tekst, slike ili drugi materijal koji odlučite prikazati na ovoj web stranici. Prikazivanjem korisničkog sadržaja dajete Real Pixelu neekskluzivnu, svjetsku, neopozivu licencu koja se može podlicencirati za korištenje, reprodukciju, prilagodbu, objavljivanje, prevođenje i distribuciju u svim medijima.

Ograničenja i odgovornost

Ni u kojem slučaju Real Pixel, niti bilo koji od njegovih službenika, direktora i zaposlenika, neće se smatrati odgovornim za bilo što što proizlazi iz ili je na bilo koji način povezano s vašom upotrebom ove web stranice, bilo da je takva odgovornost ugovorena. Real Pixel, uključujući njegove službenike, direktore i zaposlenike, neće se smatrati odgovornim za bilo kakvu neizravnu, posljedičnu ili posebnu odgovornost koja proizlazi iz ili je na bilo koji način povezana s vašim korištenjem ove web stranice.

Obeštećenje

Ovime u najvećoj mjeri obeštećujete Real Pixel od i protiv svih obaveza, troškova, zahtjeva, uzroka tužbe, šteta i izdataka (uključujući razumne odvjetničke naknade) proizašlih iz ili na bilo koji način povezanih s vašim kršenjem bilo kojeg od odredbe ovih uvjeta. Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovih uvjeta neprovediva ili nevaljana prema bilo kojem primjenjivom zakonu, takva neprovedivost ili nevaljanost neće učiniti ove uvjete neprovedivima ili nevažećima u cjelini, a takve će odredbe biti izbrisane bez utjecaja na preostale odredbe ovdje.

Varijacije uvjeta

Tvrtki Real Pixel dopušteno je revidirati ove uvjete u bilo kojem trenutku kada smatra prikladnim, a korištenjem ove web stranice od vas se očekuje da redovito pregledavate takve uvjete kako biste bili sigurni da razumijete sve odredbe i uvjete koji reguliraju korištenje ove web stranice.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovi uvjeti će se regulirati i tumačiti u skladu sa zakonima Hrvatske, a vi ste podvrgnuti neisključivoj nadležnosti državnih i saveznih sudova koji se nalaze u Hrvatskoj za rješavanje svih sporova.

Od izrade strategije do realizacije.

Započni sada
Pošaljite upit